logo
TFTR

TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

YETERLİK KURULU

Soru Hazırlama Kılavuzu

Amaç, hekimin ilgili branşta önemli konulardaki bilgilerini ölçmek olmalıdır. Şaşırtıcı, yanıltıcı sorulardan kaçınılmalıdır.

Soru Hazırlanmasında Genel Kurallar
1.Tek doğru cevaplı, çoktan seçmeli, pozitif soru hazırlanmalıdır (hangisi doğru şeklinde)
2.Soru bilgiyi kullanmaya yönelik olmalı, cevaplara bakılarak tahmin ve çıkarımlar engellenmelidir.
3.Sorular FTR dalı yönünden bir uzmanın mutlaka bilmesi gereken önemli konulardan seçilmelidir. Aldatıcı, yanıltıcı, kompleks ifadelerden kaçınılmalıdır.
4.Her soru kök bilgi, soru cümlesi ve 5 şıklı cevap bölümünden oluşmalıdır.

Kök bilgi bölümü: Sorunun en uzun kısmını oluşturmalıdır. Hastayla ilgili mümkün olduğunca ayrıntılı bilgi içermelidir. Hastanın yaşı, cinsi, semptom ve hikayesi, fizik muayene bulguları, tanıya yönelik laboratuar çalışmaları, tedavi yöntemleri ve tedaviye yanıt gibi özellikleri içermelidir.

Soru cümlesi: Anlaşılır ve kısa, tek bir cümle şeklinde olmalıdır. Soru cümlesi pozitif olmalıdır. Hangisi yanlıştır şeklinde soru sorulmamalıdır.

Cevap seçenekleri: a’dan e’ye kadar sıralanmış 5 adet olmalıdır. Kısa ve anlaşılır maddelerden meydana gelmelidir.

5.Dilbilgisi ve gramer açısından soru ve cevap bölümleri anlaşılır ve uyumlu olmalıdır.
6.Sorular belirli klinik tablolarda tanı yöntemleri, ek laboratuar yöntemleri veya tedavi yaklaşımlarına ilişkin olabilir. Özellikle sıklıkla karşılaşılan sorunlar üzerinde yoğunlaşılmalıdır. Uzman düzeyinde çözülmesi gereken sorular seçilmelidir.
7.Sorunun bilimsel denetimi yönünden textbook niteliğinde kaynak belirtilmesi gereklidir.

Cevap Seçenekleri Konusunda Öneriler:
1.Seçenekler %100 doğru ya da yanlış olmalıdır. Yanlış cevaplar da doğru cevapla aynı kategoride olmalıdır (tanı, test, tedavi, prognoz vs)
2.Cevapların tümü hemen hemen aynı uzunlukta olmalı, çok uzun cevap seçeneklerinden, şaşırtıcı veya gereksiz şekilde kompleks şıklardan kaçınılmalıdır. Doğru cevabın yanlış cevaplardan daha uzun, daha spesifik ve ayrıntılı olmamasına dikkat edilmelidir.
3.Tüm cevaplar gramer ve mantık yönünden soruyla uyumla olmalı ve hata içermemelidir.
4.Hepsi, hiçbiri gibi ifadelerden kaçınılmalıdır.
5.Bazen, genellikle, ara sıra, nadiren gibi belirsiz ifadeler kullanılmamalıdır.
6.Kök bilgi bölümünde doğru cevaba ilişkin ipucu verilmesinden kaçınılmalıdır.
7.Doğru cevap ve diğer seçenekler arasında ortak özellikler bulunmamalıdır.
8.Cevap şıklarında rakamlar kullanılıyorsa hepsi aynı tarzda olmalı, birimlerinin doğru olmasına dikkat edilmelidir. Rakamsal veriler çeşitli kaynaklara göre değişkenlik gösterebileceğinden çok kesin bilgiler dışında rakamsal şıklardan kaçınmak uygundur.