logo
TFTR

TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

YETERLİK KURULU

18. Ulusal Yeterlik Sınavı

Sayın Meslektaşlarımız,Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlik Kurulu tarafından organize edilen 18. Yeterlik Sınavı 5 Aralık 2021 Pazar günü saat 11.00 de, İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 3 merkezde pandemi kurallarına uygun (HES kodu, aşı sertifikası ile) yüzyüze, eş zamanlı olarak yapılacaktır. Sınava FTR uzmanlık eğitimi almakta olan son sene asistanları ile, sertifikası olmayan ve 2001 yılından sonra uzman olmuş FTR uzman hekimleri katılabilir.

Sınavın kapsamına ilişkin bilgiler şöyledir;
Sınava girecek olan adayların tüm güncel FTR bilgilerine hakim olmaları gerekmektedir. Hazırlık aşamasında faydalanabilecekleri ve online olarak ulaşabilecekleri güncel bilgiler Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği ve Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği web sayfalarında mevcuttur.

Ayrıca kaynak olarak kullanabilecekleri kitaplar aşağıda listelenmiştir:
DeLisa'nın Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon İlkeleri ve Uygulamaları. Walter R. Frontera. 1. Baskı. Güneş Tıp Kitapevleri; 2021.
Romatoloji e-Kitap. https://www.trasd.org.tr
Current Tanı ve Tedavi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Ian B. Maitin. 1. Baskı. Ema Tıp Kitabevi; 2017.
Beyazova M, Kutsal YG (Editörler). Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. 3. Baskı. Güneş Tıp Kitapevleri; 2016.
Cuccurullo SJ. Physical Medicine and Rehabilitation Board Review. 3rd Edition. Demos Medical Publishing; 2015.
Braddom RL (Editor). Sarıdoğan M (Çeviri Editörü). Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. 3. Baskı. Güneş Tıp Kitapevleri; 2010.

Sınav başvurusu ve harcı ile ilgili bilgiler şöyledir;
Sınava başvuru sırasında adayın adı-soyadı, uzmanlık eğitimini aldığı kurum ve uzmanlık eğitiminin süresi, halen çalıştığı kurum ve iletişim bilgileri belirtilmelidir.
Bu bilgileri içeren yazılı belge, kurum amiri tarafından onaylanmalıdır.
Bu belge, sınav harcına ait banka dekontunun fotokopisi ile birlikte TFTR Derneğine gönderilmelidir.

Sınav Harcı: Yeterlik Sınavı harcı 250 TL'dir. Sınav harcı aşağıdaki hesaba yatırılacaktır.
TFTR Yeterlik Kurulu Akbank Barbaros Şubesi
Şube kodu: 298 - Hesap No: 72362
IBAN no: TR 5300 0460 0298 8880 0007 2362
Dekontta adayın adı-soyadı ve Yeterlik Sınav 2021 harcı olduğu belirtilmelidir.

Başvurular Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği'ne (tftrdernek@tftr.org.tr) e-posta ile yapılacaktır.

Sınava son başvuru tarihi 30 Kasım 2021 16.00’ya kadardır.


Sınava Giriş Yerleri
İstanbul: Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Toplantı Salonu
Ankara: SBÜ Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya Salonu
İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, FTR Kliniği Öğrenci Dershanesi

Sınav ile İlgili Ek Bilgi için:
Sınav Komisyonu Başkanı;
Prof. Dr. Elif Akalın (e-posta: elif.akalin@deu.edu.tr ve GSM: 05327112682)

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Yeterlik Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Dilşad Sindel


Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
Gülbahar Mahallesi Büyükdere Caddesi Arzu Apartmanı No: 99 D: 8-934394
Mecidiyeköy/Şişli-İSTANBUL
Tel: 0212 2369052 Fax: 0212 2369054
E-posta: tftrdernek@tftr.org.tr