logo
TFTR

TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

YETERLİK KURULU

16. Yeterlik Sınav Duyurusu - 16 Aralık 2018

Değerli Meslektaşlarım,Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlik Kurulu tarafından organize edilen 16. Yeterlik Sınavı 16 Aralık 2018 Pazar günü saat 11.00 de, İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 3 merkezde eş zamanlı olarak yapılacaktır. Sınava FTR uzmanlık eğitimi almakta olan son sene asistanları ile, sertifikası olmayan ve 2001 yılından sonra uzman olmuş FTR uzman hekimleri katılabilir. Başvurular Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği'ne (Tel. No. 0212 236 90 52 ; e-posta: tftrdernek@tftr.org.tr) yapılmalıdır.

Sınava FTR uzmanlık eğitimi almakta olan son sene asistanları ile, sertifikası olmayan ve 2001 yılından sonra uzman olmuş olan FTR uzman hekimleri katılabilir.

Sınava son başvuru tarihi 14 Aralık 2018 16.00’a kadardır.
Sınavın kapsamına ilişkin bilgiler şöyledir;
Sınava girecek olan adaylara sınava hazırlık dökümanlarına ulaşabilecekleri şifre verilecektir.

Sınav başvurusu ve harcı ile ilgili bilgiler şöyledir:
Sınava başvuru sırasında adayın adı-soyadı, uzmanlık eğitimini aldığı kurum ve uzmanlık eğitiminin süresi, halen
çalıştığı kurum ve iletişim bilgileri belirtilmelidir.
Bu bilgileri içeren yazılı belge, kurum amiri tarafından onaylanmalıdır.
Bu belge, sınav harcına ait banka dekontunun fotokopisi ile birlikte Derneğe gönderilmelidir.

Sınav Harcı:
- Yeterlik Sınavı harcı 250 TL dir . Sınav harcı aşağıdaki adrese yatırılacaktır:
- TFTR Yeterlik Kurulu Akbank Barbaros Şubesi
- Şube kodu: 298 - Hesap No: 72362 IBAN no: TR53 0004 6002 9888 8000 0723 62
- Dekontta adayın adı-soyadı ve Yeterlik Sınav 2018 harcı olduğu belirtilmelidir.

Sınav için başvuru evraklarının e-posta (tftrdernek@tftr.org.tr) veya aşağıda belirtilmiş olan adrese kargo ile gönderilmesi gerekmektedir:
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
Gülbahar Mahallesi Büyükdere Caddesi Arzu Apartmanı No: 99 D: 8-9 34394 Mecidiyeköy/Şişli-İSTANBUL
Tel: 0212 236 90 52 Fax: 0212 236 90 54
E-posta: tftrdernek@tftr.org.tr
Sınav ile İlgili Ek Bilgi için :
Sınav Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Elif Akalın
E-posta: elif.akalin@deu.edu.tr
Sınava Giriş Yerleri
İstanbul: Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
Gülbahar Mahallesi Büyükdere Caddesi Arzu Apartmanı No: 99 D: 8-934394

Ankara: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi, FTR Kliniği Öğrenci Dershanesi

İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, FTR Kliniği Öğrenci Dershanesi

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Yeterlik Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Dilşad SİNDEL