logo
TFTR

TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

YETERLİK KURULU

Seçim Sonrası TFTRYK Görev Dağılımı Yapıldı

Değerli Meslektaşlarım,Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlik Kurulu (TFTRYK) ikinci başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, Akreditasyon komisyonu başkanı Prof. Dr. Fitnat Dinçer ve Sınav Komisyonu başkanı Prof. Dr. Yeşim Kirazlı’nın 12 yıllık görev süreleri dolmuştur. TFTRYK’na yaptıkları katkılardan dolayı kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. 26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi sırasında 27.04.2017 tarihinde yapılan seçimde Prof. Dr. Elif Akalın, Prof. Dr. Birkan Sonel Tur, Prof. Dr. Murat Birtane TFTRYK asil üyeliğine, Prof. Dr. Simin Hepgüler, Prof. Dr. Lale Cerrahoğlu ve Prof. Dr. Selda Sarıkaya TFTRYK yedek üyeliğine seçilmişlerdir. Kendilerini tebrik ediyor ve yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.

27.04.2017 seçim sonrası TFTRYK görev dağılımı yapılmış ve Başkan Prof. Dr. Dilşad Sindel, 2. Başkan Prof. Dr. Jale İrdesel, Sekreter Doç. Dr. Derya Buğdaycı, Muhasip Prof. Dr. Birkan Sonel Tur, Akreditasyon Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ketenci, Sınav Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Elif Akalın, Eğitim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Tan, Üye Prof. Dr. Rezzan Günaydın, Üye Prof. Dr. Murat Birtane olarak belirlenmiştir.

Seçim sonrası yapılan Genişletilmiş Yeterlik Kurulu toplantısına 17 Üniversiteden 40 Eğitim görevlisi katılmıştır. Prof. Dr. Dilşad Sindel tarafından yapılan genel bilgilendirme sonrası, Prof. Dr. Kenan Tan TUKMOS 2.1 versiyonu ve branşımızın müfredatıyla ilgili yaptıkları çalışmaları aktarmıştır. 2015-2016 yıllarında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD ve Bezmi Alem Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD’nın akredite olduğu bilgisi paylaşılmıştır. Prof. Dr. Yeşim Kirazlı 9 yıllık sınav sürecindeki gelişmeleri aktarmış, Doç. Dr. Derya Buğdaycı 2016 yılı TTB Bilgilendirme Formu hakkında açıklama yapmıştır. Toplantı dilek ve temenniler ile sonlanmıştır.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Dilşad Sindel (Başkan)
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlik Yürütme Kurulu adına

Yürütme Kurulu
• Prof. Dr. Dilşad Sindel (Başkan), İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fak. FTR AD
• Prof. Dr. Jale İrdesel (2. Başkan), Uludağ Üni. Tıp Fak. FTR AD
• Doç. Dr. Derya Buğdaycı (Sekreter), S.B. İstanbul FTR Eğ. Arş. Hast.
• Prof. Dr. Birkan Sonel Tur (Sayman), Ankara Üni. Tıp Fak. FTR AD
• Prof. Dr. Ayşegül Ketenci (Üye), İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fak. FTR AD
• Prof. Dr. A. Kenan Tan (Üye), Gülhane Eğitim ve Arş. Hast.
• Prof. Dr. Elif Akalın (Üye), Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. FTR AD
• Prof. Dr. Rezzan Günaydın (Üye), Medikal Park İzmir Hastanesi
• Prof. Dr. Murat Birtane (Üye), Trakya Üni. Tıp Fak. FTR AD