20.12.2018
16. Yeterlik Sınav Sonuçları açıklandı!

14.11.2018
16. Yeterlik Sınav Duyurusu - 16 Aralık 2018

27.04.2017
Seçim sonrası TFTRYK görev dağılımı yapıldı!
30.12.2016
14. Yeterlik Sınav Sonuçları açıklandı!
02.11.2016
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlik Kurulu Sınavı Hk.
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlik(Board) Sınavı Soru Hazırlama Kılavuzu için tıklayınız.
TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON YETERLİK KURULU

Yeniden Belgelendirme
Tanım: Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlik Kurulu (TFTRYK)  tarafından Yeterlik Belgesi verilen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanlarının Yeterlik Belgelerinin yenilenmesidir.

Yeniden Belgelendirme Koşulları:
 1.  En az 10 yıl önce TFTRYK tarafından verilmiş olan Yeterlik Belgesini almış olmak ve aşağıda sunulan koşulların herhangi birini karşılamak
 • a) TFTR yeterlik sınavına girmek ve başarılı olmak ya da
 • b) Aşağıdaki tabloda ayrıntıları sunulan etkinliklerden on yıl için (ardışık olmayabilir) toplam en az 500 kredi almış olmak. On yılını doldurduğu halde başvurmamış olanlar için 500 krediye ek olarak, on yılı geçen her yıl için 50 puan ve  katları (ardışık olmayabilir) almış olmak.
 1. Başvurular yeterlik belgesi süresi dolmadan 6 (altı) ay öncesinden başlayarak yapılabilir.   Başvurular yılda 2 kez (Ocak ve Eylül ) TFTRYK başkanlığına yapılır. Bu amaçla her yıl TFTRYK web sayfasından duyuru yapılır.
 2. Başvurular TFTRYK tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından incelenir. Komisyonun hazırlayacağı  rapor  TFTRYK tarafından görüşülerek koşullara uygun adayların Yeterlik Belgeleri yenilenir. Yeni belgeler  başvuruyu takip eden iki ay içerisinde hak sahiplerine gönderilir.
 3. Yeniden belgelendirmenin geçerlilik süresi 10 yıldır.
 4. Aşağıda bilgileri mevcut olan hesaba resertifikasyon bedeli olan 250TL’nin yatırılması.
  Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği İktisadi İşletmesi 
  Akbank Barbaros Şubesi (298) Hesap No: 72362
  IBAN: TR53 0004 6002 9888 8000 0723 62 

Tablo: Etkinliklerin kredi puanı
  Etkinlik Kredi Puanı
1 TTB tarafından kredilendirilmiş ulusal kongre, sempozyum, kurs, konferans vb bilimsel toplantı katılımı STE-SMG kredi toplamı*
2 Uluslararası kredilendirme kurumlarınca kredilendirilmiş uluslararası kongre, sempozyum, kurs, konferans vb. bilimsel toplantı katılımı CME kredi toplamı
     
     
3 Uluslarası kongre ve sempozyumlarda düzenleme kurulu üyesi olmak 50
  Uluslararası toplantılarda konuşmacı olarak katılmak 30
  Uluslararası toplantılara oturum başkanı olarak katılmak 20
  Uluslararası toplantılarda sözel bildiri sunmak 20
  Uluslararası toplantılarda poster bildirisi sunmak 15
  Uluslararası toplantılarda ödül almış olmak 50
  STE ile kredilendirilmiş Ulusal kongre ve sempozyumlarda düzenleme kurulu üyesi olmak 25
  STE ile kredilendirilmiş ulusal toplantılara konuşmacı olarak katılmak  15
  STE ile kredilendirilmiş ulusal toplantılara oturum başkanı olarak katılmak 10
  STE ile kredilendirilmiş ulusal toplantılarda sözel bildiri sunmak 10
  STE ile kredilendirilmiş ulusal toplantılarda poster bildirisi sunmak 5
  STE ile kredilendirilmiş ulusal toplantılarda ödül almış olmak 20
  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında yapılmış olan bilimsel toplantılara yerinde    veya online katılmak 2
4 SCI ve SCI-E dizininde yer alan dergilerde yayımlanan her araştırma makalesi için 25
  SCI ve SCI-E dizininde yer alan dergilerde yayımlanan diğer makaleler için 15
  SCI ve SCI-E dışındaki uluslararası dergilerde yayımlanan her araştırma makalesi için 10
  SCI ve SCI-E dışındaki uluslararası dergilerde yayımlanan diğer makaleler için 5
  Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makaleleri için 5
  Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan diğer makaleler için 3
  SCI ve SCI-E dizininde yer alan dergilerde editörlük (her dergi, her yıl için) 20
  SCI ve SCI-E dizini dışındaki dergilerde editörlük (her dergi, her yıl için) 10
  Ulusal hakemli dergilerde editörlük (her dergi, her yıl için) 5
  SCI ve SCI-E dizininde yer alan dergilerde yayın kurulunda olmak veya hakemlik yapmak (her dergi, her yıl için) 5
  SCI ve SCI-E dizini dışındaki dergilerde yayın kurulunda olmak veya hakemlik yapmak(her dergi, her yıl için) 3
  Ulusal hakemli dergilerde yayın kurulunda olmak veya hakemlik yapmak (her dergi, her yıl için) 2
  Uluslararası kitap ya da kitap bölümü yazarlığı 25
  Ulusal kitap ya da kitap bölümü yazarlığı 15

NOT:  
* STS-SMG kredileri ile ilgili belge TTB STE-SMG elektronik sisteminden yazılı bireysel başvuru ile alınır. TTB web sitesini kullanarak eksik etkinlikleri ekleme olanağı vardır. http://www.ttb.org.tr/index.php/Kredilendirme/etkinlikkaydi-1384.html
 1. Aynı bilimsel toplantıda yapılan birden fazla etkinliğin her birinden ayrı puan alınır.
 2. Birden fazla yazarlı yayınlarda her bir yazar belirtilen puanı ayrı ayrı alır.

Copyright © 2010 - 2017, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği | Son Güncelleme Tarihi: 20.12.2018

Powered by: minduce & bildiri merkezi