04.10.2017
2017 Yeterlik Sınavı ve Kurs Duyurusu
27.04.2017
Seçim sonrası TFTRYK görev dağılımı yapıldı!
30.12.2016
14. Yeterlik Sınav Sonuçları açıklandı!
02.11.2016
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlik Kurulu Sınavı Hk.
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlik(Board) Sınavı Soru Hazırlama Kılavuzu için tıklayınız.

5 yıl içinde TTB tarafından kredilendirilmiş, branşımızı ilgilendiren konularda ulusal nitelikteki bilimsel toplantılardan (kurs, kongre, sempozyum vb) ve / veya yayınlanmış bilimsel makalelerden toplam 60 kredi alınmış olması gereklidir.

• Ulusal FTR kongresi 25 kredi
• Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi (TRASD) 20 kredi
• Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi 20 kredi
• Bilimsel yayınların her biri için 10 kredi
• Uluslararası yayınlar için 15 kredi
• Kursların niteliğine göre TTB kredileri değişmektedir (TTB toplantılarda her saatte 1 kredi vermektedir).

a) Son 5 yıla ait en az biri ulusal FTR Kongresi veya TRASD Kongresi olmak üzere en az 4 bilimsel toplantı ve/veya eğitim kursuna katılmış olduğunun belgesi.
b) En az biri TFTR Dergisi, TRASD dergisi veya Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon dergisi olmak üzere 2 tıbbi derginin abonelik belgesi (editörlerden temin edilebilir).

• FTR alanında en az 2 yıldır FTR hekimi olarak çalıştığının belgelenmesi (Tabib Odası, çalıştığı kurum)

Aşağıda bilgileri mevcut olan hesaba resertifikasyon bedeli olan 200TL`nin yatırılması.

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği İktisadi İşletmesi
Akbank Barbaros Şubesi
Şube Kodu: 298
Hesap No: 72362
IBAN: TR53 0004 6002 9888 8000 0723 62
 

Copyright © 2010 - 2017, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği | Son Güncelleme Tarihi: 03.05.2017

Powered by: minduce & bildiri merkezi