Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlik(Board) Sınavı Soru Hazırlama Kılavuzu için tıklayınız.

5 yıl içinde TTB tarafından kredilendirilmiş, branşımızı ilgilendiren konularda ulusal nitelikteki bilimsel toplantılardan (kurs, kongre, sempozyum vb) ve / veya yayınlanmış bilimsel makalelerden toplam 60 kredi alınmış olması gereklidir.

• Ulusal FTR kongresi 25 kredi
• Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi (TRASD) 20 kredi
• Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi 20 kredi
• Bilimsel yayınların her biri için 10 kredi
• Uluslararası yayınlar için 15 kredi
• Kursların niteliğine göre TTB kredileri değişmektedir (TTB toplantılarda her saatte 1 kredi vermektedir).

a) Son 5 yıla ait en az biri ulusal FTR Kongresi veya TRASD Kongresi olmak üzere en az 4 bilimsel toplantı ve/veya eğitim kursuna katılmış olduğunun belgesi.
b) En az biri TFTR Dergisi, TRASD dergisi veya Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon dergisi olmak üzere 2 tıbbi derginin abonelik belgesi (editörlerden temin edilebilir).

• FTR alanında en az 2 yıldır FTR hekimi olarak çalıştığının belgelenmesi (Tabib Odası, çalıştığı kurum)

Aşağıda bilgileri mevcut olan hesaba resertifikasyon bedeli olan 200TL`nin yatırılması.

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği İktisadi İşletmesi
Akbank Barbaros Şubesi
Şube Kodu: 298
Hesap No: 72362
IBAN: TR53 0004 6002 9888 8000 0723 62
 

Copyright © 2010 - 2017, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği | Son Güncelleme Tarihi: 03.05.2017

Powered by: minduce & bildiri merkezi